ČESKÁ REPUBLIKA

1.    Okresní hygienická stanice

    Výplatní stroj FRAMA, licenční číslo 10251999, používán od 25.10.2000 do 31.12.2002, poté výměna 

    štočku – Krajská hygienická stanice.

 

 

Kontakt

Ludvík Filipí č.p. 435
591 01 Hamry nad Sázavou
ludvik.filipi@iseznam.cz