MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

Výplatní stroj NEOPOST, používán od 20.12.2000, instituce dnem

31.12.2004 zanikla.

Kontakt

Ludvík Filipí č.p. 435
591 01 Hamry nad Sázavou
ludvik.filipi@iseznam.cz