Spolková setkání v roce 2021

         restaurace Táferna, 

        Žďár nad Sázavou 2

          každou 2. a 4. neděli v měsíci od 9. do 11. hodin   

 

12.9.2021,  26.9.2021,  10.10.2021, 24.10.2021,  14.11.2021,  28.11.2021,  12.12.2021

              

 

www.taferna.cz

Kontakt

Ludvík Filipí č.p. 435
591 01 Hamry nad Sázavou
ludvik.filipi@iseznam.cz